miercuri, 24 mai 2017

ANTARES

ANTARES este marca inregistrata din 04-09-2001 la OSIM. Titular pentru marca ANTARES este SC ANTARES SRL care in data de 04-09-2001 a constituit depozitul cu numarul M 2001 04284 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca ANTARES a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 12 19 35 36 37 39 42

Clasa NISA: 12
Vehicule; aparate de locomotie terestra, aeriana sau navala.

Clasa NISA: 19
Materiale de constructie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru constructie, asfalt, smoala, bitum; constructii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

Clasa NISA: 35
Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine.

Clasa NISA: 36
Asigurari; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.

Clasa NISA: 37
Constructii; reparatii; servicii de instalatii.

Clasa NISA: 39
Transport; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii.

Clasa NISA: 42
Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cerectare industriala, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator.