miercuri, 28 iunie 2017

ANOTIMP CASA DE PRESA SI EDITURA

ANOTIMP CASA DE PRESA SI EDITURA este marca inregistrata din 22-11-2001 la OSIM. Titular pentru marca ANOTIMP CASA DE PRESA SI EDITURA este SC ANOTIMP SRL CASA DE PRESA SI EDITURA care in data de 22-11-2001 a constituit depozitul cu numarul M 2001 05873 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca ANOTIMP CASA DE PRESA SI EDITURA a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 16 35 39 40 41 42

Clasa NISA: 16
Hartie, carton si produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legatorie; fotografii; papetarie; adezivi ( materiale colante ) pentru papetarie sau menaj; materiale pentru artisti; pensule; masini de scris si articole de birou ( cu exceptia mobilelor ); materiale de instruire sau invatamint ( cu exceptia aparatelor ) ; materiale plastice pentru ambalaj ( necuprinse in alte clase ) ; caracter tipografice, clisee.

Clasa NISA: 35
Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine.

Clasa NISA: 39
Transport; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii.

Clasa NISA: 40
Tratament de materiale.

Clasa NISA: 41
Educatie; instruire; divertisment; activitati sportive si culturale.

Clasa NISA: 42
Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cerectare industriala, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator.