vineri, 16 iunie 2017

CATERINA PESTONESI

CATERINA PESTONESI este marca inregistrata din 09-11-2001 la OSIM. Titular pentru marca CATERINA PESTONESI este SC STEMALTH SRL care in data de 09-11-2001 a constituit depozitul cu numarul M 2001 05650 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca CATERINA PESTONESI a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 16 18 25 35 39

Clasa NISA: 16
Hartie, carton si produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legatorie; fotografii; papetarie; adezivi ( materiale colante ) pentru papetarie sau menaj; materiale pentru artisti; pensule; masini de scris si articole de birou ( cu exceptia mobilelor ); materiale de instruire sau invatamint ( cu exceptia aparatelor ) ; materiale plastice pentru ambalaj ( necuprinse in alte clase ) ; caracter tipografice, clisee.

Clasa NISA: 18
Piele si imitatii din piele, produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase, piei de animale; geamantane si valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice si articole de selarie.

Clasa NISA: 25
Imbracaminte, incaltaminte, articole care servesc la acoperirea capului.

Clasa NISA: 35
Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine.

Clasa NISA: 39
Transport; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii.