luni, 26 iunie 2017

CINE STIE, CASTIGA !

CINE STIE, CASTIGA ! este marca inregistrata din 21-11-2001 la OSIM. Titular pentru marca CINE STIE, CASTIGA ! este SC JOCNET SRL care in data de 21-11-2001 a constituit depozitul cu numarul M 2001 05871 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca CINE STIE, CASTIGA ! a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 9 41 42

Clasa NISA: 9
Aparate si instrumente stiintifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cintarire, de masurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranta (salvare) si didactice; aparate si instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru inregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporti de inregistrare magnetici, discuri acustice; distribuitoare automate si mecanisme pentru aparate cu preplata; case inregistratoare, masini de calculat, echipamente pentru tratarea informatiei si calculatoare; extinctoare.

Clasa NISA: 41
Educatie; instruire; divertisment; activitati sportive si culturale.

Clasa NISA: 42
Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cerectare industriala, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator.