sâmbătă, 10 iunie 2017

IMPLUS

IMPLUS este marca inregistrata din 02-11-2001 la OSIM. Titular pentru marca IMPLUS este SC IMPULS SRL care in data de 02-11-2001 a constituit depozitul cu numarul M 2001 05409 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca IMPLUS a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 17 35

Clasa NISA: 17
Cauciuc, gutaperca, guma, azbest, mica si produse din aceste materiale necuprinse in alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de calafatuire, etansare si izolare; conducte flexibile nemetalice.

Clasa NISA: 35
Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine.