marți, 13 iunie 2017

MIRABILIS MEDIA

MIRABILIS MEDIA este marca inregistrata din 07-11-2001 la OSIM. Titular pentru marca MIRABILIS MEDIA este SC MIRABILIS MEDIA SRL care in data de 07-11-2001 a constituit depozitul cu numarul M 2001 05600 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca MIRABILIS MEDIA a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 9 28 35 38 41 42

Clasa NISA: 9
Aparate si instrumente stiintifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cintarire, de masurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranta (salvare) si didactice; aparate si instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru inregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporti de inregistrare magnetici, discuri acustice; distribuitoare automate si mecanisme pentru aparate cu preplata; case inregistratoare, masini de calculat, echipamente pentru tratarea informatiei si calculatoare; extinctoare.

Clasa NISA: 28
Jocuri, jucarii; articole de gimnastica si de sport, necuprinse in alte clase; deocratiuni ( ornamente ) pentru pomul de Craciun

Clasa NISA: 35
Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine.

Clasa NISA: 38
Telecomunicatii.

Clasa NISA: 41
Educatie; instruire; divertisment; activitati sportive si culturale.

Clasa NISA: 42
Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cerectare industriala, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator.