luni, 10 iulie 2017

HARGITA NEPE

HARGITA NEPE este marca inregistrata din 04-12-2001 la OSIM. Titular pentru marca HARGITA NEPE este SC KAHO SRL care in data de 04-12-2001 a constituit depozitul cu numarul M 2001 06041 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca HARGITA NEPE a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 16 40 42

Clasa NISA: 16
Hartie, carton si produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legatorie; fotografii; papetarie; adezivi ( materiale colante ) pentru papetarie sau menaj; materiale pentru artisti; pensule; masini de scris si articole de birou ( cu exceptia mobilelor ); materiale de instruire sau invatamint ( cu exceptia aparatelor ) ; materiale plastice pentru ambalaj ( necuprinse in alte clase ) ; caracter tipografice, clisee.

Clasa NISA: 40
Tratament de materiale.

Clasa NISA: 42
Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cerectare industriala, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator.