joi, 27 iulie 2017

TANGO

TANGO este marca inregistrata din 07-01-2002 la OSIM. Titular pentru marca TANGO este SC LEONARDO SRL care in data de 07-01-2002 a constituit depozitul cu numarul M 2002 00023 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca TANGO a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 18

Clasa NISA: 18
Piele si imitatii din piele, produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase, piei de animale; geamantane si valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane; bice si articole de selarie.