luni, 25 septembrie 2017

ANTENA BUCURESTILOR SUNETUL ORASULUI !

ANTENA BUCURESTILOR SUNETUL ORASULUI ! este marca inregistrata din 25-01-2002 la OSIM. Titular pentru marca ANTENA BUCURESTILOR SUNETUL ORASULUI ! este SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE STUDIOUL TERITORIAL DE RADIO BUCURESTI care in data de 25-01-2002 a constituit depozitul cu numarul M 2002 00415 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca ANTENA BUCURESTILOR SUNETUL ORASULUI ! a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 9 16 35 38 39 41

Clasa NISA: 9
Aparate si instrumente stiintifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cintarire, de masurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranta (salvare) si didactice; aparate si instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru inregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporti de inregistrare magnetici, discuri acustice; distribuitoare automate si mecanisme pentru aparate cu preplata; case inregistratoare, masini de calculat, echipamente pentru tratarea informatiei si calculatoare; extinctoare.

Clasa NISA: 16
Hartie, carton si produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legatorie; fotografii; papetarie; adezivi ( materiale colante ) pentru papetarie sau menaj; materiale pentru artisti; pensule; masini de scris si articole de birou ( cu exceptia mobilelor ); materiale de instruire sau invatamint ( cu exceptia aparatelor ) ; materiale plastice pentru ambalaj ( necuprinse in alte clase ) ; caracter tipografice, clisee.

Clasa NISA: 35
Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine.

Clasa NISA: 38
Telecomunicatii.

Clasa NISA: 39
Transport; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii.

Clasa NISA: 41
Educatie; instruire; divertisment; activitati sportive si culturale.