duminică, 10 septembrie 2017

SARAY

SARAY este marca inregistrata din 23-01-2002 la OSIM. Titular pentru marca SARAY este SC PALAT COMTUR SRL care in data de 23-01-2002 a constituit depozitul cu numarul M 2002 00339 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca SARAY a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 1 6 19 39

Clasa NISA: 1
Produse chimice destinate industriei, stiintelor, fotografiei, agriculturii , horticulturii si silviculturii; rasini artificiale in stare bruta, materiale plastice in stare bruta; ingrasaminte pentru pamant; compozitii extinctoare; preparate pentru calire si sudura metalelor; produse chimice destinate conservarii alimentelor; materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinati/e industriei.

Clasa NISA: 6
Metale comune si aliajele lor; materiale de constructie metalice; constructii transportabile metalice; materiale metalice pentru caile ferate; cabluri si fire metalice neelectrice; produse de lacatuserie si feronerie metalica; tuburi metalice; case de bani; produse metalice necuprinse in alte clase; minereuri.

Clasa NISA: 19
Materiale de constructie nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru constructie, asfalt, smoala, bitum; constructii transportabile nemetalice; monumente nemetalice.

Clasa NISA: 39
Transport; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii.