joi, 5 octombrie 2017

MOTO

MOTO este marca inregistrata din 29-01-2002 la OSIM. Titular pentru marca MOTO este MOTOROLA INC care in data de 29-01-2002 a constituit depozitul cu numarul M 2002 00470 in vederea inregistrarii acestei marci. Marca MOTO a fost publicata in Buletinul oficial de proprietate industriala, sectiunea Marci nr 7/2002 pentru clasa/clasele NISA: 9 38

Clasa NISA: 9
Aparate si instrumente stiintifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cintarire, de masurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranta (salvare) si didactice; aparate si instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru inregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporti de inregistrare magnetici, discuri acustice; distribuitoare automate si mecanisme pentru aparate cu preplata; case inregistratoare, masini de calculat, echipamente pentru tratarea informatiei si calculatoare; extinctoare.

Clasa NISA: 38
Telecomunicatii.